Home » Main » Mangrover som Lustgas-kolvar

Mangrover som Lustgas-kolvar

Vårt team reste till Bermuda hösten 2020 för att arbeta med Bermuda Institute of ocean sciences för att mäta N2O-utsläpp i den orörda mangroveskogen. Dessa sediment var grundare och mer tillgängliga för snorklare, vilket gjorde det möjligt för oss att noggrant studera sin roll i N2O-cykeln under olika miljöförhållanden efter ett skolparty.

Se mer på: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.

Vi fann att havsbotten sediment i Bermuda Mangrove faktiskt konsumeras N2O från havsvatten ovan. Liknande “sänkor” av N2O har beskrivits i andra orörda system, inklusive flodmynningar, mangrover och till och med markjord.

Förmågan hos dessa regioner att dra N2O från atmosfären beror på koncentrationen av kvävehaltiga näringsämnen i miljön. LustgasprodSverigetionen hämmas när dessa kvävehaltiga näringsämnen är knappa. Om näringsnivåerna är tillräckligt låga kan marina livsmiljöer fungera som nätkonsumenter för N2O.

Sediment som fungerar som sänkor av N2O kan också fungera som nettokällor för N2O i atmosfären när de utsätts för ökad kvävebelastning från jordbrSveriges-och kommunalt avloppsvatten. Faktum är att mangrover och andra kustekosystem som har ihållande utsläpp av löst kväve tenderar att vara stora utsläpp av N2O.

I vilken utsträckning inhemska miljöer kan fungera som en buffert mot stigande atmosfäriska N2O-koncentrationer är det fortfarande osäkert. De flesta studier hittills har fokuserat på tätbefolkade och allvarligt störda områden i Europa och Asien som fungerar som källor till N2O. detta lämnar mycket att önska om rollen av intakta marina livsmiljöer i N2O-nedgångar och deras övergripande inverkan på globala N2O-budgetar.